13 juni 2019


VAKINFORMATIE OVER DAKWERKEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120px5 vitale principes voor asbestverwijdering

Een blootstelling aan asbest kan verregaande en verwoestende gevolgen kennen voor uw medewerkers, maar ook hun naasten en werkgevers. Studies bewijzen keer op keer de negatieve gevolgen van een incorrecte asbestverwijdering. Wij sommen voor u de belangrijkste aandachtspunten op

Waarom de juiste PBM's levens (kunnen) redden
5 vitale principes voor asbestverwijdering
Hoe de juiste zware bestelwagen op uw maat kiezen?
Vraag hier uw testrit aan


Kenneth Baert
Bladmanager

DE JUISTE PBM'S KUNNEN UW LEVEN REDDEN - EN OOK DAT VAN UW NAASTEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen een centrale pijler in het veilig verwijderen van asbestproducten.
Volledig artikel lezen

5 VITALE PRINCIPES VOOR ASBESTVERWIJDERING

Het gebruik van aangepaste PBM's alleen is niet voldoende. Een belangrijk aandachtspunt is het correcte gebruik van die middelen.
Volledig artikel lezen

EEN GEBOUW IS EEN MATERIALENBANK; GEEN AFVALBRON

Het begrip circulair bouwen is de voorbije maanden een hot topic, al is de invulling ervan niet altijd even eenduidig.
Volledig artikel lezen

HOE HOGER RENDEMENT EN MINDER RUGKLACHTEN BEKOMEN?

Vaak wordt een kraan gebruikt om flexibeler te kunnen werken. Daarmee moet u veel minder zeulen met lasten en hebt u bijgevolg veel minder kans op rugklachten.
Volledig artikel lezen

HOE DE JUISTE ZWARE BESTELWAGEN KIEZEN?

De moderne, zware bestelwagen evolueerde tot een voertuig dat zich handig laat afstellen op vaak sterk uiteenlopende wensen.
Volledig artikel lezen

BILDR VULT VACATURES IN BOUWSECTOR IN

De jongste drie jaar is de vraag naar arbeidskrachten in de Limburgse bouw explosief gegroeid. Sectorfonds Constructiv steekt daarom een digitaal tandje bij.
Lees meer

http://rooftech.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #FIRMA# - #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen

5 vitale principes voor asbestverwijdering

Dit Online Magazine is een uitgave van PM Editions nv,
Torhoutsesteenweg 226, 2-7, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be