22 augustus 2018

VAKINFORMATIE OVER DAKWERKEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120pxKies de juiste dakbedekking voor een langere levensduur
In dit Online Magazine pakken we uit met onze artikels omtrent de verschillende dakbedekkingen die op onze daken mogelijk zijn. Afhankelijk van de persoonlijke smaak van de bouwheer en de omstandigheden valt de keuze misschien op bladlood, dakleien, kleidakpannen ... In deze editie bespreken we deze opties en leggen we tevens uit hoe je de dakbedekking correct plaatst en onderhoudt.
Veel leesplezier!
Kenneth Baert
Bladmanager

KIES DE JUISTE DAKBEDEKKING VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR

Bladlood, dakleien, kleidakpannen, en veel meer. Er zijn heel wat verschillende dakbedekkingen mogelijk. Vaak wordt er gekozen naargelang de smaak van de bouwheer, want de esthetica van een huis is van hoge waarde voor de eigenaar.
Volledig artikel lezen


LEES OOK
De duurzaamheid van dakleien
Waarom kleidakpannen een populaire keuze zijn voor hellende daken

AANHOUDENDE HITTE EN DROOGTE BEMOEILIJKEN AANZIENLIJK BOUWACTIVITEITEN

Opeenvolgende hittegolven en aanhoudende droogte bemoeilijken na het bouwverlof de opstart van bouwactiviteiten. Dat blijkt uit een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden.
Lees meer

WAAROM ER OPTIMISME HEERST BIJ VLAAMSE BOUWONDERNEMERS

Uit het jaarverslag van Bouwunie blijkt dat meer dan 80% van de Vlaamse bouwondernemers tevreden is met het huidige economische klimaat en de eigen bedrijfssituatie.
Lees meer

AANHOUDENDE GROEI VOOR VERHUUR VAN MOBIELE HOOGWERKERS

De wereldwijde markt voor de verhuur van mobiele hoogwerkers zit in de lift, en de sector doet het wederom beter dan de bredere bouwsector. Volgens de meest recente marktanalyse van de International Powered Access Federation (IPAF), is er een aanhoudend herstel op plekken die afgezien hebben tijdens economische recessies.
Lees meer

THEMA-AVOND INNOVATIEVE GEVELS

De Federatie Aluminium Constructeurs (F.A.C.) organiseert op 4 september een nieuwe thema-avond. Deze editie zal gaan over innovatieve gevels.Tijdens de avond vinden diverse presentaties plaats, die gaan van een toekomstgerichte visie tot concrete toepassingen.
Lees meer

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW GEMATIGD POSITIEF OVER ENERGIEPLAN

De Vlaamse Confederatie Bouw reageert gematigd positief op het Energieplan dat voorgesteld werd door de minister van Energie. “We verwachten dat dit Energieplan ambitieuze doelstellingen naar voor schuift", zegt directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, Marc Dillen.
Lees meer

http://rooftech.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Kies de juiste dakbedekking voor een langere levensduur

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be