18 april 2018

VAKINFORMATIE OVER DAKWERKEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Hoe duurzaam is de hedendaagse luchtdichtheid?

120pxDe hedendaagse bouwwereld besteedt meer en meer aandacht aan goede luchtdichtheid. Het dak van de woning is in dat opzicht een plaats waar veel tochtproblemen kunnen voorkomen. Luchtdichte isolatie is hier dus zeer belangrijk. In dit Online Magazine bespreken we dan ook graag hoe een goede luchtdichtheidsmeting uitgevoerd wordt en welke duurzaamheid we van de hedendaagse luchtdichtingen kunnen verwachten. Daarnaast stellen wij u ook voor aan Lawrence Steen en maken we u ook warm voor het komende event, Buildup!
Alvast veel leesplezier!

Kenneth Baert
Bladmanager

ZO VOER JE EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING UIT

Uit een steekproef die het Vlaams Energieagentschap uitvoerde in de eerste helft van 2015, bleek dat een op de drie EPB-verslaggevers de luchtdichtheidstest niet correct invoerde in de EPB-software of dat de conformiteitsverklaring ontbrak.
Volledig artikel lezen

HOE DUURZAAM IS DE LUCHTDICHTHEID IN DE TOEKOMST NOG?

De hedendaagse bouwwereld besteedt meer en meer aandacht aan goede luchtdichtheid, maar hoe zal deze luchtdichtheid evolueren? Voorlopig onderzoek wijst uit dat er op dit moment al betrouwbare producten op de markt zijn, maar dat ingrepen na de ingebruikneming van de woning een grote invloed op de luchtdichtheid hebben.
Volledig artikel lezen

STEEN WIL DAKEXPERTISECENTRUM WORDEN

In 2010, na het plotse overlijden van zijn vader, nam Lawrence Steen samen met zijn broer Lode het familiebedrijf in dak- en metselwerken over. Geen eenvoudige opdracht, want Lawrence had in eerste instantie een ander carrièrepad gekozen
Volledig artikel lezen

HOE BRANDVERSPREIDING BIJ GEVENTILEERDE GEVELS INDIJKEN?

De voorbije jaren zijn er enkele belangrijke gevelbranden ontstaan, waarbij de brand zich via de luchtspouw van een geventileerde gevel kon voortplanten. De werkgroep 'Gevels' buigt zich momenteel over een verstrenging van de huidige eisen inzake brandveiligheid.
Volledig artikel lezen

IS UW GEVENTILEERDE GEVEL WATERDICHT?

Bij geventileerde gevels met open voegen bestaat het risico dat er water in de spouw terechtkomt. In combinatie met soms complexe ankersystemen die de isolatie doorboren kan men zich terecht de vraag stellen of er een risico is op regendoorslag.
Volledig artikel lezen

2.106 ZONNEPANELEN ZORGEN VOOR CO2 REDUCTIE VAN 378.131,6 TON

De Brug VZW, een maatwerkbedrijf gelegen te Mortsel, heeft een belangrijke investering gedaan door 2.106 zonnepanelen te laten plaatsen op de daken van de bedrijfsgebouwen.
Lees meer

SCHADEREGELING IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR BRV

De Vlaamse regering werkt al geruime tijd aan de voorbereiding van haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Enerzijds ruimte vrijwaren en anderzijds inzetten op kwaliteitsvolle verdichting lijken de krijtlijnen te vormen.
Lees meer

GROTE DAKEIGENAARS EN SYMPATHISANTEN ONDER DE ZON VERENIGD

De Zonnegids helpt eigenaars van grote daken en sympathisanten samen zonnepanelen leggen. Burgerparticipatie is een van de instrumenten om meer groene-energieprojecten te realiseren.
Lees meer

ASBESTINVENTARIS MOET GEZONDHEIDSRISICO'S REDUCEREN

Recentelijk ontstond nogal wat commotie rond de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen en op treinstellen. Maar ook in woningen zit heel wat asbest.
Lees meer

GEBREK AAN INGENIEURS EIST TOL

Bijna twee derden van de bouwbedrijven kunnen bepaalde opdrachten niet uitvoeren bij gebrek aan ingenieurs. Dat is gebleken uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).
Lees meer

http://rooftech.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen

Hoe duurzaam is de hedendaagse luchtdichtheid?

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be