naar top
Menu
Logo Print

Verbeter de energieprestaties van woningen door dakisolatie

Het premiebedrag voor dakisolatie werd dit jaar verhoogd
magazine

Leefmilieu Brussel herinnert iedereen eraan dat het premiebedrag voor dakisolatie dit jaar werd verhoogd. Dakisolatie is de meest rendabele investering voor het besparen van energie. Het stelsel van de Energiepremies voor 2018 behoudt een enveloppe van 22 miljoen euro. De aandacht blijft uitgaan naar de audit, isolatie en verwarming. Een goed geïsoleerd dak kan meer dan 30% aan energiebesparingen opleveren. De bedragen van de premie voor dakisolatie liggen voortaan tussen 20 en 40 euro/m², naargelang de inkomenscategorie. Een premie die geldt voor gewone burgers, maar ook voor collectieve voorzieningen en ondernemingen. Sportcentra en maatwerkbedrijven hebben overigens toegang tot de verhoogde premie. Ook werden de procedures vereenvoudigd, met een verlenging van de termijn om een aanvraag in te dienen. De energiefactuur van een Brussels gezin bedraagt gemiddeld 1.400 euro per jaar. Om dat bedrag te doen dalen is isoleren een prioriteit. Verwarming zorgt voor 70% van de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is de belangrijkste bron van uitstoot van broeikasgassen. Isoleren is dus ook een belangrijk gebaar voor het klimaat.