naar top
Menu
Logo Print
18/04/2018 - SAMMY SOETAERT

“HUURSECTOR SPEELT BELANGRIJKE ROL IN DUURZAME ECONOMIE"

CAROLE BACHMANN VAN DE EUROPEAN RENTAL ASSOCIATION DUIDT EVOLUTIES IN INTERNATIONALE HUURMARKT

De ERA, voluit de European Rental Association, behartigt de belangen van verhuurbedrijven over heel Europa. We hadden in Brussel een aangenaam gesprek met Carole Bachmann, sinds enkele jaren één van de drijvende krachten achter de organisatie.

WIE IS CAROLE BACHMANN?

Huren zit in de lift in Europa

Een rasechte Europese aan het hoofd van een Europese organisatie, dat is het minste wat we kunnen zeggen over mevrouw Bachmann: een Française die woont in Duitsland en werkt vanuit België. Met een diploma van handelsingenieur van de Ecole des Commerces op zak begon Bachmann haar professionele carrière bij een aantal auditbedrijven. Na enkele jaren kwam ze als auditor terecht bij verhuurbedrijf Loxam. Na een loopbaan van acht jaar waarin ze opklom tot director koos ze voor een nieuwe uitdaging. Ze ging aan de slag bij Wynne Systems, een Amerikaans bedrijf dat software ontwikkelde voor de huurmarkt, waar ze verantwoordelijk was voor de Europese markt. Sinds 5 jaar is ze de manager van de European Rental Association.

 

ERA (European Rental Association)

“Elk jaar organiseren we een congres en zijn we ook aanwezig op tentoonstellingen"

ONTSTAAN VANUIT INTERNATIONALISERING

In onze buurlanden zijn er al meerdere nationale organisaties in de verhuursector. Waarom is er ook één nodig op Europees niveau?

Bachmann: “Dat is gegroeid vanuit een organische evolutie in de economie. Bedrijven die voorheen nationaal actief waren in de verhuur van equipment, evolueerden naar internationaal actieve bedrijven. Ze groeiden en keken ook stilaan buiten de nationale grenzen om meer omzet te creëren. Het betreden van andere paden vereist een aanpassing aan nieuwe noden. Denk aan andere technische normen, standaarden en andere wetten. Voor nationale organisaties was het moeilijk om dit op te volgen. Er was dus nood aan een internationale federatie. In 2005 opperde Gérard Déprez, de CEO van Loxam, tijdens een speech het idee om deze federatie op te richten. Dat idee werd op veel enthousiasme onthaald. Een jaar later was ERA een feit."

Welk soort bedrijven zijn lid van era?

Bachmann: “Er zijn twee soorten leden: de direct members en de associate members. De direct members zijn de verhuurbedrijven en de nationale federaties. Bij de associate members gaat het meer om OEM's, dus de producenten van het equipment. Aan Belgische kant gaat het om een zevental bedrijven: TVH, Boels, Wim Verhuur, Loxam, Atlas Copco, Bredenoord en Energyst.“

Als we de lidbedrijven verdelen volgens activiteiten, hoe verhouden die zich dan?

Bachmann: “Het verschilt wat af van land tot land, maar de bouw blijft nog altijd de hoofdmoot. In België gaat dat al snel om ongeveer 65%. Maar we zien wel dat bedrijven hun aandeel in andere sectoren proberen op te krikken, zoals industrie en events. Een positieve evolutie, want zo zijn ze beter bestand tegen marktschommelingen in één sector. Bovendien zit in die markten nog een potentieel dat nog niet volledig aangeboord is."

En hoe zit het met het marktaandeel van huren?

Bachmann: “Huren zit in de lift in Europa, dat zien we overal. Uiteraard willen we die trend aanhouden en zelfs nog versnellen. In de Verenigde Staten zit huren veel meer in het DNA. Hier zien we grote verschillen tussen diverse Europese landen. In sommige landen is men echt veel meer pro zelfbezit. Een land als België kijkt wel positiever naar een deeleconomie. Kijk maar naar privé-initiatieven als autodelen en repaircafés. België is dus op Europees niveau wel een land waar huren goed ingeburgerd is. De omzet in België bedraagt 680 miljoen euro. Als we dat in termen van penetratiediepte formuleren kunnen we vergelijken ten opzichte van het GDP en ten opzichte van de verkoopsmarkt. In beide gevallen scoort België daar zeer behoorlijk."

Huren zit in de lift in Europa
Huren zit in de lift in Europa

Waarom zou een aannemer moeten huren in plaats van zelf investeren?

Bachmann: “Alhoewel de beslissing tot huren of kopen een beslissing is op bedrijfsniveau, wil ik er ook een bredere evolutie bijhalen. De circulaire en duurzame economie zit in de lift, en huren speelt daar een belangrijke rol in, want er moeten minder machines geproduceerd worden. De machineparken worden ook voortdurend geüpdatet, dus beantwoorden ze ook aan de recente milieuwetgevingen. Dat staat ook in een manifest dat we net geschreven hebben. Lezers kunnen het raadplegen op onze website. En voor lezers die twijfelen tussen kopen en huren hebben we een handige tool, een app die downloadbaar is op onze website. Bedrijven kunnen er alle factoren invullen, de app berekent vervolgens de tco van kopen en huren. Dat gebeurt volledig neutraal. De app vindt u overigens via deze link."

Hoe staan jullie de lidbedrijven exact bij?

Bachmann: “We hebben zes werkgroepen die elk één onderwerp behandelen: een technisch comité, een promotionele dienst, een afdeling die zich bezig houdt met duurzaamheid, een groep die de toekomstlijnen uitzet, een comité voor de nationale federaties en een statistische dienst. Onze dienstverlening gaat zeer breed, maar belangrijker is dat we steeds meer wegen op alle aspecten van de bedrijfsvoering waar onze leden mee geconfronteerd worden. Een voorbeeld van deze grotere impact is de communicatie met de fabrikanten. Als één bedrijf hen iets specifieks vraagt, is het moeilijk om dat te realiseren. Als we dat als ERA doen, zien we dat we wel dergelijke zaken in gang kunnen zetten. Een ander voorbeeld is de evolutie naar digitalisering: telematics voor onderhoud, BIM voor de bouw. Dat wordt overal ingevoerd, als verhuurbedrijf moet je daar in meegaan. We proberen om onze leden - ook de kleintjes - daarin goed bij te staan."

Zijn er naast de aangehaalde zaken nog andere activiteiten waar jullie mee naar buiten komen?

Bachmann: "Ja, we houden elk jaar een conventie, telkens op een andere locatie en met een ander onderwerp. Dat evenement is voor iedereen toegankelijk, je hoeft geen lid te zijn. Dit jaar vindt onze conventie plaats op 23 en 24 mei in Wenen. Het onderwerp is 'tomorrows customers'. Ook hier komt digitalisering terug. De eisen van klanten zullen veranderen. Onze leden zullen niet enkel equipment moeten verhuren, maar een veel breder palet aan diensten moeten aanbieden. Daar willen we op voorbereid zijn, vandaar de themakeuze. Ook zijn we aanwezig op beurzen. Eind april staan we met een stand op Intermat, één van de grootste bouwmaterieelbeurzen wereldwijd. We organiseren daar in samenwerking met de beursorganisatie en de Franse verhuurfederatie ook een rondetafel op 26 april."

Zijn er nog belangrijke verhuurbedrijven die ontbreken in era?

Bachmann: "We missen nog hier en daar een groot verhuurbedrijf. Het is zeer locatiegebonden. We zien dat in landen waar geen nationale federatie actief is, dat bedrijven makkelijker de weg naar ons vinden. Maar we hebben geen agressieve benadering om nieuwe klanten te ronselen. We willen onze activiteiten en onze realisaties voor zich laten spreken. Zo zien potentiële nieuwe leden zelf het nut in om onze rangen te vervoegen."