naar top
Menu
Logo Print
12/06/2019 - JAN DE NAEYER

“MET BIM SLAGEN WE ERIN OM FOUTEN AL IN DE PLANNINGSFASE TE DETECTEREN”

BIM WORDT VOOR MSB STEEDS BELANGRIJKER

MSB uit Zelzate is een van de belangrijkste spelers in de wereld van dak- en gevelbeplaters. De firma kan terugvallen op meer dan 40 jaar ervaring. MSB zelf is in handen van Sofie Buysse en Koen Strybos. Daarnaast levert zusterbedrijf PentaS, geleid door broer Peter Buysse, het afwerkingsmateriaal. Aannemer had een gesprek met gedelegeerd bestuurder Sofie Buysse over de geschiedenis, de interne organisatie, de modetrends en evoluties, de (te) krappe arbeidsmarkt en uiteraard de toekomst.

MSB
V.l.n.r.: Koen Strybos, Peter Buysse (gedelegeerd bestuurder PentaS) en Sofie Buysse

NICHEMARKT

“Sinds vorig jaar bestaan we 40 jaar”, begint Sofie Buysse haar verhaal. “MSB werd opgericht door mijn ouders, Rudy Buysse en Lilianne Bisschop in 1978. Toentertijd werden er me­taalconstructies en gevels en daken gemonteerd voor zowel landbouwbedrijven als kleinere industriegebouwen. De specialisatie in onze nichemarkt kwam er gaandeweg. Gevel- en dakbekleding in metalen platen is nu onze corebusiness. De platen bestaan in alle ma­ten, profileringen en kleuren. Het kan om geïsoleerde platen gaan of om samengestelde wanden die ter plekke geïsoleerd worden. De laatste jaren zit de renovatiemarkt enorm in de lift. Oude industriële gebouwen worden ver­nieuwd en niet zelden omgebouwd tot luxueuze appartementen die deels de industriële look hebben behouden. Onze klanten zijn voornamelijk grotere aannemers voor wie wij de gevel- of dakbekleding uitvoeren. Ze komen vrij automatisch bij ons terecht, omdat we door de jaren heen een gevestigde waarde in de sector zijn geworden. Daarnaast werken we ook vaak voor lokale overheden voor de bekleding van sport- of culturele centra. We zijn actief in het hele land. Gelet op onze ligging dichtbij de grens, zijn we ook vaak te vinden bij onze noorderburen. Maar evengoed voeren we projecten uit in Luxemburg, Frankrijk of Denemarken. De voorbereiding en opvolging gebeurt voor zo’n projecten met eigen mensen, de eigenlijke plaatsing deels door onderaannemers.”

ZUSTERBEDRIJF PENTAS

MSB plaatst gevelbekleding maar produceert zelf niet. “De intensieve voorbereiding resulteert in stuklijsten die besteld worden bij onze leveranciers”, vertelt Sofie Buysse. “De afwerkstukken daarentegen laten we produceren door onze zusterfirma PentaS. PentaS is ont­staan vanuit de vaststelling dat we vaak heel lang moesten wachten op afwerkstukken, eenmaal een gebouw bekleed was met plaatmateriaal. Daarom beslisten we onze hoekafwerkingen, kroonlijsten en dergelijke zelf te produceren. Zo konden we gebouwen sneller opleveren. PentaS bestelt vlakmaterialen in alle coatings en kleuren en snijdt en plooit ze zelf op maat van het project. Ze werken niet alleen voor MSB maar ook voor derden.”

MSB
Isolatie wordt belangrijker voor gevelbeplating. Geïsoleerde platen op werven worden dan ook steeds dikker

VLOTTE OVERGANG

In 2003 startte Sofie Buysse in de zaak van haar ouders. “In 2011 startten we een stappenplan om gaandeweg tot een definitieve overname te komen. Momenteel zijn we met drie bestuurders: mijn broer Peter, ik en Koen Strybos. Koen is geen familie maar kwam mee in het bestuur door een overname van aandelen. Sinds 2017 zijn mijn ouders officieel met pensioen. Tijdens die zeven jaar hebben we de tijd genomen om de firma te leren kennen en zo is de uiteindelijke overgang voor ons en ons personeel heel vlot verlopen. Momenteel zijn Koen en ik gedelegeerd bestuurder van MSB, terwijl PentaS geleid wordt door mijn broer.”

INTERNE ORGANISATIE VOLLEDIG GERICHT OP EFFICIENTIE

Prijs is heel belangrijk in de sector van dak- en gevelbekleding. Dat heeft gevolgen voor de interne organisatie bij MSB. “We zijn zo georganiseerd dat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken”, beweert Sofie Buysse. “We be­schik­ken over doorgedreven tools om de kostenopvolging van onze projecten te doen. Die info gebruiken we eveneens voor nacalculatie om zo weer te verfijnen waar dat mocht nodig zijn. We proberen alle overbodige kosten uit te schakelen en dat weerspiegelt zich in scherpe prijzen op onze offertes. Daarnaast beschikken we over jarenlange en dus uitstekende contacten met onze leveranciers. Onze klanten kunnen mee profiteren van hun aanbiedingen.”

INTENSIEF GEBRUIK BIM

“De voorbereiding van de projecten neemt heel wat tijd in beslag. Er moet door onze ingenieurs en tekenaars tot in het detail bekeken worden welke materialen en maten nodig zijn. Zo kijken we onder andere hoe het zit met de bereikbaarheid van het dak of de gevels. Tijdens die voorbereiding maken we steeds meer gebruik van BIM. Dat levert goeie resultaten op maar maakt wel dat er nog meer tijd in voorbereiding kruipt. We willen die trein echter niet missen. Met BIM slagen we er immers in om fouten die anders pas op de werf aan de oppervlakte komen, nu al in de planningsfase te detecteren.” Building Information Modelling (BIM) is een digitaal model dat een virtuele weergave van een bouwwerk geeft, waar­bij geometrie en informatie gekoppeld zijn. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals een raam, een dak, een muur ... met bijhorende informatie zoals hun technische eigenschappen en relaties met andere objecten.

DUURZAAMHEID

Door de intensieve projectvoorbereiding wordt het plaatmateriaal zeer nauwkeurig berekend en besteld. “Duurzaamheid is voor ons zeer belangrijk en uit zich op verschillende manieren. Hierdoor, hebben we ook weinig of geen overschotten. Het afval dat we dan toch nog produceren, proberen we optimaal te beheren. We onderzoeken altijd eerst of er hergebruik mogelijk is, vooraleer af te voeren. Duurzaamheid uit zich voor ons ook in het correct omgaan met personeel, klanten en leveranciers. Zaken doen met respect voor iedereen en voor de omgeving dragen we al veertig jaar hoog in ons vaandel. Zo zijn we lid van Ondernemers voor Ondernemers en proberen we op die manier financieel en met advies beginnende bedrijven in ontwikkelingslanden bij te staan.”

MSB
Gevel- en dakbekleding in metalen platen is de voornaamste corebusiness van MSB

STEEDS DIKKERE ISOLATIELAGEN

Isolatie werd de laatste jaren steeds belangrijker in de sector van dak- en gevelbeplating. Geïsoleerde platen of de samenstelling van isolatie op werven worden steeds dikker. “We moeten ook vaker folies plaatsen om een gebouw luchtdicht te krijgen. Dat alles is een rechtstreeks gevolg van de strenger wordende wetgeving. Voor ons heeft dat consequenties in de uitvoering aangezien de platen steeds dikker en zwaarder worden. Onze hulptoestellen werken namelijk met zuignappen en moeten daaraan aangepast worden. Soms worden we dus met de beperkingen van onze toestellen geconfronteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nog geen grote cirkelzagen op de markt waarmee we de dikkere dubbelwandige geïsoleerde platen kunnen verzagen, als er een uitsparing nodig zou zijn. Nog niet iedereen is dus mee met de nieuwe evoluties en intussen blijft het voor ons behelpen.”

EIGEN OPLEIDING

MSB beschikt momenteel over 20 bedienden en 25 arbeiders. “Daarnaast werken we ook met onderaannemers als uitvoerende mon­teurs”, aldus Sofie Buysse. “Bij PentaS zijn er een tiental mensen werkzaam. We staan zo goed als zelf in voor de opleiding van onze monteurs. Er is in het onderwijs immers geen scholing voorhanden die zich specifiek op onze werkzaamheden richt. Wie hier start, krijgt een peter toegewezen die instaat voor de specifieke opleiding. Daarnaast voorzien we ook heel wat externe opleidingen. We zijn bijna 20 jaar VCA-gecertificeerd, waardoor onze mensen sowieso al een veiligheidsopleiding moeten doorlopen. Ze krijgen ook EHBO-opleidingen en cursussen over veilig werken op hoogtes. Veiligheid is zeer belangrijk en we zien zeer streng toe op het naleven van alle regels. Bij de administratieve functies zijn het vooral collega’s die andere collega’s opleiden om bijvoorbeeld te leren werken met ons op maat gemaakt softwarepakket.”

WERKNEMERSTEKORT OPVANGEN DOOR ONDERAANNEMERS

“Wat het aantrekken van nieuwe medewerkers betreft, proberen we al jaren onze groep van monteurs gevoelig uit te breiden. Toch blijven we steken op een 25-tal werknemers in de buitendienst. Het is zeer moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken. Het is natuurlijk geen evidente job: buiten werken, soms lange ver­plaatsingen, werken op hoogte … In de binnendienst merken we vooral een tekort aan projectleiders op de bouwmarkt. Ook dat is een moeilijke zoektocht. Gelukkig valt het tekort aan eigen werknemers voorlopig nog op te vangen door onderaannemers in te schakelen. Als bedrijfsleider zou ik me echter comfortabeler voelen om onze opdrachten met eigen mensen te kunnen uitvoeren.”

MSB
De klanten van MSB zijn voornamelijk grotere aannemers voor wie de gevel- of dakbekleding uitgevoerd wordt

BEHOUDSGEZINDE KLANTEN

Zoals heel wat elementen uit de bouwsector, is ook de wereld van dak- en gevelbeplating onderhevig aan modetrends en -evoluties. “Leveranciers ontwikkelen nieuwe modegrillen maar we merken dat klanten toch redelijk behoudsgezind zijn als het erop aankomt hun gevel in een al dan niet nieuw kleedje te steken. In de buurlanden durft men meer te experimenteren. De materialen zijn met andere woorden voorhanden maar worden in ons land weinig of niet toegepast. Waar dat wel het geval is, spreken we vooral over cassettegevels en plankprofielen.”

GEVULD ORDERBOEKJE

Actief zijn in een nichemarkt legt MSB geen windeieren. “In ons orderboekje hebben we meestal opdrachten voor tien maanden”, zegt Sofie Buysse. “De laatste drie jaar fluctueert dat zelfs tussen tien en twaalf maanden. Dat geeft een zeker comfort. Aan de andere kant moeten we erover waken dat de wachttijden niet al te lang oplopen en moeten we flexibel blijven om de gevraagde planning te respecteren. Bij MSB groeien we al jaren op een zeer gecontroleerde manier. We willen verder gaan op die ingeslagen weg. Enkel door een gecontroleerde groei vermijd je pieken waarbij je de controle verliest. We willen blijven investeren in technologie en mensen om die groei te bestendigen op een gefundeerde manier. Zo willen we onze werk­nemers en onze klanten tevreden houden. Dat is het allerbelangrijkste.”