naar top
Menu
Logo Print

“WE WILLEN EEN DAKEXPERTISECENTRUM WORDEN"

Lawrence Steen (Steen bouw- & dakwerken) is klaar voor de toekomst

In 2010, na het plotse overlijden van zijn vader, nam Lawrence Steen samen met zijn broer Lode het familiebedrijf in dak- en metselwerken over. Geen eenvoudige opdracht, want Lawrence had in eerste instantie een ander carrièrepad gekozen. “Het heeft vijf jaar geduurd alvorens ik echt mijn plaats had gevonden," geeft hij toe, “maar ondertussen is het duidelijk welke richting we met het bedrijf uit willen." De firma richt zich sinds 2015 dan ook nog uitsluitend op dakwerken, en wil zich in die branche een rol als expertisecentrum aanmeten.

BACK TO THE ROOTS

Vader Steen richtte Steen Bouw & Dakwerken samen met zijn echtgenote op in 1990. Het was een passieproject. Hij was als jongeman in de leer geweest bij een dakwerker, en voerde de werken uit wanneer zijn ronde als postbode ten einde was. Zonen Lawrence en Lode stonden regelmatig mee op het dak.“Als kind gingen we in de vakanties en weekends regelmatig mee de werf op. Dan leerden we metsen, of hielpen we pannen te leggen", blikt Lawrence Steen terug. “Toch was ik oorspronkelijk niet van plan om mee in het bedrijf te stappen. Mijn broer Lode studeerde af als Graduaat Bouwkunde en vervoegde mijn vader al in 2009, maar ik ging aan de slag in de toeristische sector. Tot mijn vader in 2010 plots overleed." Steen Bouw & Dakwerken had op dat moment zes werknemers in dienst: drie arbeiders voor de metselwerken, en drie arbeiders voor de dakwerken. “Mijn broer kon zich weliswaar over de metselwerken ontfermen, maar met het verlies van mijn vader bleef de tak van de dakwerken een beetje onbestuurd achter. Toen heb ik besloten toch in de zaak te stappen."

NA VIJF JAAR ZOEKEN …

De overstap naar het familiebedrijf was niet altijd even gemakkelijk, geeft Lawrence toe. “Uiteraard had ik wel een notie van de job, maar ik had geen enkele ervaring in het leiden van een bedrijf. Prijszetting, omgaan met personeel … het was allemaal nieuw. In eerste instantie werkten we dan ook verder op het elan van mijn vader, met dezelfde werknemers, dezelfde verdeling tussen bouw- en dakwerken en dezelfde prijzen. Dat heeft zo'n vijf jaar geduurd, tot we het gevoel hadden dat we echt vat hadden op de zaak. En dan zijn we alles van naderbij gaan bekijken."

Specialisatie

“Uit het financiële plaatje bleek dat het tijd was voor een specialisatie. Wilden we mee met de rest, dan moesten we immers investeren in goed materiaal: een torenkraan voor de metselwerken, een nieuwe verreiker voor de dakwerken, enzovoort. Het was niet haalbaar om in beide takken te investeren, dus besloten we ons toe te spitsen op de dakwerken. In die sector was er minder concurrentie, waren er betere winstmarges en was er meer ruimte voor groei."

Reorganisatie

Naast de creatie van een nieuw logo en een nieuwe website werd de interne organisatie doorgelicht. Het team werd gehalveerd (enkel de arbeiders voor dakwerken bleven in dienst) en de taken werden duidelijker verdeeld. “Lode en ik hadden jarenlang alles samen gedaan, van offertes opmaken tot klanten bezoeken", zegt Steen. “Dat kwam soms wel goed over, maar het was vooral dubbel werk. Sinds een aantal jaar doen we het anders: ik doe de administratie, Lode volgt alle logistiek op, en Dany, die hier al vijftien jaar in dienst is, fungeert als ploegbaas van de andere twee arbeiders."

… KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Ondertussen is Steen Bouw en Dakwerken klaar voor uitbreiding, al zoekt het niet noodzakelijk naar nieuw personeel of nieuwe projecten. “Wat we willen doen, is onze activiteiten uitbreiden en verdiepen", zegt Steen. “Sinds 2014 ben ik mezelf steeds meer gaan specialiseren. Ik volgde zowel de opleiding tot Hellend Dak Specialist als deze tot Plat Dak Specialist, en ben momenteel bezig met een opleiding tot Gerechtsdeskundige in Gent. De bedoeling is om ook de activiteiten die daaruit voortvloeien in Steen Bouw en Dakwerken onder te brengen." “We willen als het ware een dakexpertisecentrum worden, waar particulieren maar ook andere dakwerkers terechtkunnen voor advies, gerechtelijke expertises enzovoort. Ik geloof echt dat daar ruimte voor is. Niet alleen heb ik de voorbije jaren enorm veel miserie gezien op daken, er is ook bitter weinig kennisuitwisseling. Daaraan willen wij iets veranderen."

DURVEN KIEZEN VOOR KWALITEIT

Kwaliteit is dan ook een belangrijk stokpaardje van de gebroeders Steen. “Zowel Lode als ik zijn erg perfectionistisch ingesteld", zegt Lawrence. “Als we iets doen, willen we het goed doen. Dat verwachten we uiteraard ook van ons personeel."

Opleidingen voor iedereen

“Toen we op zoek gingen naar nieuw personeel, viel het mij op hoe weinig dakwerkers effectief de opleidingen voor asbestverwijdering en het veilig werken op hoogte hadden gevolgd. Terwijl dat verplichte opleidingen zijn! Hoe staat het dan met de opleidingen voor zinkbewerking, EPDM of platte daken?" Steen staat er dan ook op dat alle medewerkers zich blijvend laten bijscholen. “We zorgen dat iedereen jaarlijks minimum één,en vaak zelfs meerdere relevante opleidingen volgt. Zo blijven we allemaal op de hoogte van de nieuwste voorschriften en technieken. Bovendien volgen we ook elkaar goed op. We hebben een speciale WhatsAppgroep waarin we elkaar op de hoogte houden en foto's van details doorsturen."

Niet de commerciële stroom volgen

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee Steen Bouw en Dakwerken vandaag geconfronteerd wordt, is de immense stroom aan nieuwe producten. “Van onderdakfolies tot zelfklevende producten tot vervanglood … er komen zoveel nieuwe producten op de dakwerker af dat het moeilijk is om het overzicht te bewaren, laat staan om te weten hoe alles verwerkt moet worden. Bovendien lijken de meeste van die producten commercieel erg interessant. Ze zijn goedkoper, of laten toe om sneller en efficiënter te werken. We zijn weliswaar altijd op zoek naar nieuwe materialen en technieken, maar we willen ons niet zomaar laten meevoeren op die commerciële stroom. Dingen die ons interessant lijken testen we uit, maar als ze niet voldoen, nemen we er ook weer afstand van. Dan vertrouw ik liever op iets wat al veertig jaar zijn werk doet, waarvan de duurzaamheid bewezen is en waarvan we de kwaaltjes kennen."

De juiste prijs

Die keuze heeft uiteraard zijn effect op de prijszetting. “Onze offertes zijn doorgaans inderdaad duurder dan die van onze concurrenten", geeft Steen toe. “Daardoor lopen we best wel wat opdrachten mis, maar wat we binnenhalen is des te interessanter. Zo startten we onlangs aan een hellend groendak: een complexe en interessante opdracht. Onze prijszetting laat ons echter vooral toe om de kwaliteit te leveren die we zelf zouden verwachten. Als je hier in het dorp rondvraagt naar 'de Steentjes', dan zal iedereen je zeggen: “Het zijn dure vogels, maar je zult er nooit problemen mee hebben." En dat is belangrijk. Als we niet langer die kwaliteit kunnen bieden, dan is het de moeite niet waard."

EERLIJKE COMMUNICATIE

Klantenbinding gaat hand in hand met het streven naar kwaliteit. “We willen de mensen niets voorliegen, noch qua prijs, noch qua planning. Als een bepaald project niet haalbaar is, dan zeggen we dat gewoon. Die openheid wordt erg geapprecieerd, en het maakt ons uiteindelijk een betrouwbare partij. Hetzelfde geldt voor de planning. Als we zeggen dat we op maandag komen, dan moeten we er op maandag staan. Je weet dat er altijd onverwachte dingen zullen gebeuren, dus om dat te kunnen opvangen zorgen we dat er steeds ruimte in onze agenda vrij is. Uiteindelijk raakt dat altijd ingevuld, zij het met onverwachte werkjes of met onderhoudswerken aan enkele van de kerken waarmee we een contract hebben. We proberen de klant trouwens steeds mee in het project te betrekken. Op elke werf worden foto's genomen, die we na afloop met veel plezier met de klanten delen. Zo weten zij ook eens hoe het er boven op het dak uitziet", besluit Lawrence.