naar top
Menu
Logo Print

VERSCHILLENDE FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DAKDOORVOEREN

MULTIFUNCTIONALITEIT VAN SCHOORSTENEN

Ooit deden schoorstenen enkel dienst om rookgassen af te voeren. Vandaag krijgen dakdoorvoeren ook andere functies, zoals de toevoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht en rook. Indien men opteert voor individuele dakdoor­voeren, wordt het risico op insijpelend water groter met elke leiding en onderbreekt elke doorvoer de technische eigenschappen van het dak, met mogelijke problemen tot gevolg. Een resem leidingen ontsiert bovendien het dak, en bij uitbreiding de aanblik van het gebouw. Daarom maakt men steeds vaker gebruik van gecombineerde dakdoorvoeren.

GECOMBINEERDE DAKDOORVOEREN

Gecombineerde dakdoorvoer
Een gezamenlijk kanaal bespaart ruimte, zodat er
meer plaats vrijkomt voor andere leidingen in de technische koker

Een gecombineerde dakdoorvoer bundelt, zoals de naam al laat vermoeden, uiteen­lopende aan- en afvoerfuncties. Het kan daarbij onder meer gaan om de luchttoevoer van een of meerdere gesloten verwarmingstoestellen, de afvoer van ventilatieleidingen, dampkapleidingen en droogtrommels, de rookgasafvoer van gesloten toestellen, rioolontluchtingen en doorvoerhulzen voor schouwen van open of gashaarden.

Concentrische afvoerbuizen

Een concentrische afvoerbuis zorgt voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van rookgassen door middel van een kanaal.

Lees volledige artikel

Types & toepassingen

Als professional heeft u de keuze uit uiteen­lopende types van gecombineerde dakdoorvoeren voor alle gebouwen en daken: platte en hellende daken, zinken daken, nokuit­voeringen, oplossingen om op een bestaande koker of bovendaks doorgemetste koker te plaatsen. De fabrikanten doen sterk hun best om het design van een gecombineerde dakdoorvoer aantrekkelijk en modern te maken.

Lees volledige artikel

Aandachtspunten

Bij de plaatsing van een gecombineerd systeem moeten alle elementen deskundig gemonteerd worden om een luchtdichte kolom te verkrijgen. 

Een luchtdichtheidstest bij een druk van 200 pascal is aangewezen om eventuele lekken op te sporen. Ook het type ketel is van belang. Men kan niet zomaar een ander soort ketel aansluiten, ook al blijft het vermogen gelijk. Dat kan gevolgen hebben voor de diameter. Ter hoogte van de dakdoorvoer moeten de rookgassen op een hoger niveau worden uitgeblazen dan waar de zuurstof wordt aangevoerd, zodat er geen rookgassen in het aanvoerkanaal terechtkomen. Het rookkanaal moet over een zo lang mogelijke afstand binnenshuis blijven. Zo niet, dan koelt de buitenlucht de temperatuur van de rookgassen af en neemt de opwaartse stuwkracht af. Geef de voorkeur aan een dakdoorvoer voor rookgasafvoer zonder kap (of met een aangepaste kap om ijspegelvorming te voorkomen).

Ventilatie in woning

VENTILATIE

De 12 tot 14 liter waterdamp die een gemiddeld gezin dagelijks produceert door het ademen, douchen, koken, wassen,... raakt in goed geïsoleerde woningen niet zomaar naar buiten. Daarvoor is ventilatie nodig. De vervuilde lucht wordt in veel gevallen via het dak naar buiten afgevoerd. Een correcte montage van een dakdoorvoer is nodig om problemen met condensatie te vermijden.

Soorten dakdoorvoeren voor ventilatie

We bespreken de verschillende soorten ventilatiesystemen en welke dakdoorvoeren er kunnen worden gebruikt.

Lees volledige artikel

Installatie van ventilatie

Wanneer er gekozen wordt om ventilatie te installeren, kunnen er verschillende soorten onderdelen in beschouwing worden genomen. Er zijn allerlei materialen en afwerkingsmogelijkheden. Tijdens de installatie moet er ook rekening worden gehouden met koudebruggen en condensvocht. Daarnaast zijn er nog andere systemen die problemen helpen vermijden.

Lees volledige artikel

VEILIG AFVOEREN VAN ROOKGASSEN

afvoer rookgas

Rookgassen kunnen gevaarlijk zijn en moeten daarom op een correcte manier het gebouw verlaten. Welke oplossing de beste is, is afhankelijk per situatie.

Opbouw rookgasafvoer

Kan de gemetselde schouw worden behouden, moet die worden gevoerd of is er een volledig nieuw kanaal nodig? Uit welk materiaal moet de rookgasafvoer bestaan? Kan kunststof worden gebruikt bij temperaturen hoger dan 120°C? En wat met de toevoer van verbrandingslucht? Op al die vragen, en nog veel meer geven we een antwoord.

Lees volledige artikel

De verschillende configuraties

Het ene verwarmingstoestel is het andere niet, vandaar is het  van belang dat de rookgasafvoer is afgestemd op de werking van het toestel waarop ze is aangesloten.

Lees volledige artikel

Toestel aansluiten op bestaande schouw

We bekijken of het gewenste verwarmingstoestel op het bestaande rookafvoerkanaal kan worden aangesloten. We gaan tevens diepers in op het oplossen van probleemtrek.

Lees volledige artikel