naar top
Menu
Logo Print

Circulaire economie in de bouw

Oproep voor expertplatform voor circulaire materialen en gebouwen
magazine

De bouwsector genereert ongeveer 9% van het BBP van de EU en zorgt voor 18 miljoen directe banen. Maar tegelijkertijd produceert de sector bouw- en sloopafval (BSA), dat goed is voor 25 à 30% van al het afval dat in de EU wordt geproduceerd, waardoor het een van de belangrijkste afvalstromen is. Dat is een uitdaging die alle ondertekenaars van de verklaring ‘Construction in the circular economy: Towards circular materials, products and buildings’ willen aanpakken door de krachten te bundelen om de doelstelling van het Actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie te bevorderen.
Dat kan door een alomvattende strategie te ontwikkelen voor een circulaire economie in de bouwsector. Die strategie moet rekening houden met de relevante kansen en uitdagingen, circulaire doelstellingen ontwikkelen en werken aan een grotere samenhang van de bestaande beleidsdoelstellingen en -initiatieven. Door hiertoe op te roepen, hebben de ondertekenaars van de verklaring ook principes voorgesteld voor een coherente aanpak van circulair bouwen en duurzame gebouwen, waarbij alle belanghebbenden betrokken kunnen worden.
Het volledige rapport kan geraadpleegd worden via deze link.