naar top
Menu
Logo Print

Versnippering van de ruimte in Vlaanderen

Eerste Ruimterapport toont hoe Vlaamse ruimte is ingericht
magazine

Uit het Ruimterapport van het Departement Omgeving blijkt dat Vlaanderen erg versnipperd is. We hebben wel een fraai palet van steden en dorpen, een sterk infrastructuurnetwerk en goed uitgebouwde voorzieningen, maar Vlaanderen wordt vooral gekenmerkt door een hoog ruimtebeslag. We nemen 32,5% in om te wonen, te werken, te ontspannen en ons te verplaatsen. 14,2 % van Vlaanderen is verhard, dat is veel in vergelijking met het Europese gemiddelde van 7,2%. Ondanks het feit dat we veel inwoners hebben t.o.v. de oppervlakte van Vlaanderen, wonen we toch aan relatief lage dichtheden. 25% van de Vlaamse bevolking woont in ‘een lint’, goed voor zo’n 13.000 km lintbebouwing in Vlaanderen. In vergelijking met andere Europese landen scoort Vlaanderen goed op het gebied van nabijheid van voorzieningen in kernen. Woon-werkafstand blijkt slechts een beperkte rol te spelen bij de woningkeuze. Vlamingen leggen jaarlijks 1.000 km meer af dan de gemiddelde Europeaan. De tewerkstelling in Vlaanderen is zeer gedifferentieerd. 25% van de bevolking werkt op een bedrijventerrein, de overige 75% werkt heel verspreid. Men spreekt hier van ‘verweving’: verschillende functies lopen door elkaar. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: “Om het debat grondig te kunnen voeren en beleid te kunnen onderbouwen, is het belangrijk dat we beschikken over betrouwbare analyses en cijfers, zoals dit Ruimterapport. We moeten de versnippering van Vlaanderen een halt toeroepen en waar mogelijk nog een stap verder gaan door te ontharden.”