naar top
Menu
Logo Print

Het asbestprobleem in België

Groter en gevaarlijker dan gedacht
magazine

De historische blootstelling aan asbest in ons land was groter dan tot nu toe gedacht werd, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Laura Van den Borre onder leiding van prof. Patrick Deboosere (VUB). Tussen 1948 en 1998 importeerde België maar liefst 2 miljard ton van de kankerverwekkende stof, die in talrijke industrietakken gebruikt werd. De piek lag in 1972, toen het gebruik op bijna 10 kilogram ruwe asbest per capita lag. Op basis van de landen van herkomst konden de onderzoekers afleiden dat naast witte asbest (chrysotiel) ook aanzienlijke hoeveelheden van nog gevaarlijkere asbestsoorten (crocidoliet en amosiet) werden ingevoerd.
Aan de hand van sterftecijfers en historische bronnen onderzochten Van den Borre en Deboosere de impact van asbestblootstelling op de volksgezondheid. Ze identificeerden zo acht industrieën met verhoogd risico op asbeststerfte: de vervaardiging van asbestproducten, de bouwsector, de opwekking en distributie van elektrische energie, de basis metaalproductie, de vervaardiging van metaalproducten, de spoorwegnijverheid, de scheepsnijverheid en de chemische industrie. De resultaten voor vier van die industrieën wijzen verder op een mogelijk verband met de ontwikkeling van mondkanker. 
De studie omvat ten slotte ook resultaten over specifieke asbestziekten. Zo blijkt dat België mondiaal gezien de op drie na hoogste sterftecijfers heeft voor longvlies- en buikvlieskanker – een zeldzame kanker die in de jaren 60 nauwelijks voorkwam.