naar top
Menu
Logo Print

Circulaire topper en flopper verkozen

Vlaams Afval- en Materialencongres vraagt aandacht voor recyclage
magazine

Vlaanderen wil tegen 2050 een volledig circulaire economie bekomen. Dat betekent dat we onze huidige wegwerpmaatschappij moeten inruilen voor een systeem waarbij we alle grondstoffen, producten en afval zo lang mogelijk (her)gebruiken. Maar hoe ver staan we daarin al? De Vlaamse afval- en recyclagesector nam tijdens haar tweejaarlijkse congres goede en slechte voorbeelden onder de loep en koos een Circulaire Topper en Flopper. We halen in Vlaanderen, en bij uitbreiding België, al hoge recyclagecijfers en we recycleren jaarlijks meer dan een miljoen ton afval uit het buitenland. Dat uit zich in een hoge selectieve inzameling, innovaties en investeringen in recyclage-installaties, maar ook in heel wat topvoorbeelden van recycleerbare producten. Tijdens het congres werd ‘composteren’ dan ook gekozen als Circulaire Topper. Het is een klassiek voorbeeld van recyclage, maar is zo ingeburgerd dat we er niet meer bij stilstaan. Milieuprofessionals kozen ook een Circulaire Flopper. Er gaat vandaag tijdens het ontwerpen van nieuwe producten te weinig aandacht naar de latere recyclage (van onderdelen) ervan. Vijf jaar geleden kon je bijvoorbeeld van bijna alle smartphones de batterij vernieuwen. De meeste smartphones zijn nu vergrendeld met lijm waardoor ze niet gemakkelijk te ontmantelen zijn en waardoor waardevolle materialen niet gerecupereerd worden. Als producenten die lijm zouden vervangen door schroeven, zou dat de recycleerbaarheid van hun toestellen zeker ten goede komen.

GO4CIRCLE

GO4CIRCLE

+3227579170
+3227579112