naar top
Menu
Logo Print

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie zijn ontoereikend

Bouwunie wil meer en effectievere acties om sociale dumping en fraude onmogelijk te maken
magazine

De oneerlijke concurrentie in de bouw blijft een probleem dankzij bijberoepers, bijklussers en goedkope buitenlanders. Volgens Bouwunie leidt dat tot een onhoudbare situatie die de reguliere bouwsector ontwricht. De federale regering voerde een aantal verplichten in zoals de werfmelding, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen en de inhoudingsplicht. Er werden extra inspecteurs aangeworven om de sociale dumping aan te pakken. De Europese Commissie heeft de detacheringrichtlijn aangepast waardoor gedetacheerde werknemers evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde, lokale collega’s. Werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen blijven echter ook met gelijke lonen goedkoper omdat ze daar lagere sociale zekerheidsbijdragen betalen. Daarenboven kunnen de inspectiediensten de gelijke beloning en het naleven van de arbeidsduurregels in de bouw moeilijk controleren. De federale regering heeft beslist dat de bouw een lastenverlaging krijgt van 600 miljoen euro, in schijven, vanaf 1 januari 2018, Bouwunie wil eerst en vooral dat die tastbaar wordt. Het stapt samen met Unizo en enkele beroepsfederaties naar het Grondwettelijk Hof tegen de bijkluswet. Het wil de detacheringstermijn van 12 maanden inkorten en de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aanpassen zodat het werkland de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers mag innen en doorstorten naar het land van herkomst. Dat vergemakkelijkt de controletaak van de inspectie.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745