naar top
Menu
Logo Print

Vlaamse regering moet investeringsregering worden

Overheidsinvesteringen moeten groeien tot 5% van bbp
magazine

Minister-president Bourgeois geeft toe dat de Vlaamse overheid samen met de Vlaamse gemeenten nu slechts voor 3% van het bbp (bruto binnenlands product) investeren, waar dit vroeger 5% van het bbp was. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw moeten de overheidsinvesteringen in Vlaanderen opnieuw naar die 5% toe evolueren. Denk aan investeringen in ziekenhuizen, woonzorgcapaciteit, waterzuivering, schoolinfrastructuur, transport, enzovoort. Ook de renovatiemarkt doet het niet goed. Jaarlijks wordt amper 0,6% van het woningpatrimonium grondig gerenoveerd, terwijl dat 2,5% moet worden. In het Vlaams Energieplan staat nochtans dat elke overdracht van patrimonium binnen de vijf jaar gepaard moet gaan met een renovatie. De woonbonus moet daarom een energiebonus worden die enkel geldt bij nieuwbouw en bij energiebesparende woningrenovaties. Verder kunnen ESCO’s (Energy Saving Companies) helpen om niet-woongebouwen energiezuinig te maken. De huidige regering is er niet in geslaagd een volwaardig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te realiseren, dus moet de volgende regering de ruimtelijke ordening anders aanpakken: niet focussen op een versnelde vrijwaring van de open ruimte maar vooral op een grotere leefbaarheid van stads- en dorpskernen. Om een nieuwe golf van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten op gang te kunnen trekken, rekenen steden en gemeenten op de steun van de nieuwe Vlaamse regering en op de input van de bouw. De bouw is als technologie- en milieu-integrator immers het best geplaatst om voor al deze uitdagingen samen met de Vlaamse regering duurzame en betaalbare oplossingen uit te werken.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907