naar top
Menu
Logo Print

Asbestcharter voorgesteld op eerste asbestcongres

Start voor milieuveilig verwijderen van asbest op daken
magazine

Op het eerste Vlaamse asbestcongres op 4 december 2018 werd het asbestcharter voor dakaannemers voorgesteld. Dat is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Bouwunie. Het charter kadert in de uitrol van het Actieplan Asbestafbouw dat tot doel heeft Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Een dakaannemer die zich bij het asbestcharter aansluit, verbindt zich ertoe in regel te zijn met de geldende milieu- en werkgeversverplichtingen en te werken conform de code van goede praktijk over veilig werken met asbestdaken en -gevels. Die code van goede praktijk heeft OVAM uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse dakaannemers en ook de bouwfederaties bieden hun leden een praktische leidraad aan, gebaseerd op de code. Dakaannemers die zich bij het charter aansluiten, kunnen zich bovendien als asbestveilige bouwpartner kenbaar maken. Het charter biedt de klant-opdrachtgever ook transparantie in de kosten en veiligheidsmaatregelen bij dakrenovatiewerken. Recente studies tonen aan dat asbestcement dak- en gevelbekleding, die nog tot 1998 geproduceerd werd, reeds vanaf 20 jaar levensduur verweert en brozer wordt. Omwille van de toegenomen risico’s en aansprakelijkheidsdiscussies waagden dakaannemers zich steeds minder aan de verwijdering van asbestdaken en -gevels. Het charter moet hier verandering in brengen. Als laatste belangrijke incentive biedt het charter aan aangesloten dakaannemers ook een unieke verzekering voor de dekking van asbestrisico’s. Op deze manier vormt dit verenigde initiatief tussen de OVAM en de bouwsector een win-win voor de dakaannemers, de opdrachtgevers en ons leefmilieu.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907