naar top
Menu
Logo Print

Sterke start nieuwbouwvergunningen

Maar ook renovaties moeten worden aangemoedigd
magazine

Uit de statistieken over nieuwbouwvergunningen die Statbel heeft gepubliceerd blijkt dat zowel het aantal vergunde nieuwbouwflats als het aantal nieuwbouwhuizen in de eerste acht maanden van dit jaar opmerkelijk hoger lag dan in vorige jaren. Een mogelijke verklaring voor die stijging moet gezocht worden in de strengere nieuwbouwnormen. Op 1 januari 2018 werd het S-peil ingevoerd waardoor veel woningen verplicht werden om bijkomend te investeren in energiezuinigheid. Verschillende bouwers hebben hierop geanticipeerd door eind 2017 al een bouwvergunning aan te vragen, die goedgekeurd werd in het eerste kwartaal van 2018. Dit blijkt een trend te zijn in Vlaanderen: telkens wanneer de nieuwbouwnormen strenger worden, worden in het eerste kwartaal van dat jaar meer vergunningen toegekend. In de andere gewesten zien we die cyclische evolutie niet. Flats krijgen een steeds groter aandeel in de nieuwbouwactiviteit. In vergelijking met de eerste acht maanden van 2014 is er een stijging van maar liefst 21%. De nieuwbouwactiviteit staat in sterk contrast met vergunde renovaties. Ondanks alle inspanningen om het renovatieritme (dat in Vlaanderen eigenlijk laag is) te verhogen, zien we een omgekeerde beweging. De Vlaamse Confederatie Bouw roept de Vlaamse regering dan ook op om samen met de bouwsector inspanningen te leveren om renovatie verder aan te moedigen.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907