naar top
Menu
Logo Print

Vlaamse steden moeten even leefbaar worden als buitengebied

Miljarden euro investering in stadsvernieuwing nodig
magazine

Bouwbedrijven peilen systematisch naar de woonwensen van de Vlamingen. Uit hun enquêtes is gebleken dat Vlamingen behoorlijk tevreden zijn over de huidige woonomgeving, al zijn stadsbewoners minder tevreden over de netheid van en het groen in hun omgeving en hebben plattelandsbewoners schrik dat ze onder druk van de betonstop naar de stad zullen worden verjaagd.
In haar visierapport ‘Bouwers en burgers: één front’ roept de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de Vlaamse regering op om meer naar de burgers te luisteren. Meer stedelijke verdichting zal een grondige mentaliteitswijziging vergen, alsook voor miljarden euro aan extra investeringen. Als de overheid dit proces geen tijd gunt, zal zij dwang moeten gebruiken, met nog meer ongerustheid tot gevolg.
Het leefbaar maken van de steden vergt volgens de VCB massaal investeringen in extra fietsverbindingen, frequent bediende netwerken van openbaar vervoer, extra groene plekken als antwoord op het hitte-eiland-effect, meer ruimte om water te bufferen en zo wateroverlast te voorkomen. Er zullen dus veel meer middelen ter beschikking gesteld moeten worden. Niet het minst voor de tien gemeenten die tegen 2030 een kwart van de Vlaamse bevolkingsgroei zullen opvangen (Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Vilvoorde, Hasselt, Roeselare, Geel, Sint-Niklaas en Heist-op-den-Berg).
Bovendien zal er ook een draagvlak voor verdichting gecreëerd moeten worden. Een communicatiebeleid met focus op een positief toekomstbeeld over hoe we in de toekomst samen zullen wonen en werken is daarvoor essentieel.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907