naar top
Menu
Logo Print

Vlaamse bouw zet in op vergroening van kernen

Geen kwaliteitsvolle verdichting zonder natuurtechnische ingrepen
magazine

Overstromingen in mei en aanhoudende hitte in de zomermaanden. Beide hebben de urgentie aangeduid van meer groen en aangepaste bouwtechnieken met focus op doorlaatbaarheid. Nieuwe bouwprojecten dienen daarom al optimaal gebruik te maken van waterrobuuste bouwtechnieken, maar ook in de bestaande bebouwing bewijzen aanpassingen hun nut. Vlaams minister Schauvliege trekt daarom vijf miljoen euro uit voor burgers, bedrijven of lokale overheden die inzetten op de vrijwillige vergroening van grondverhardingen.
De Vlaamse Confederatie Bouw is alvast verheugd over deze maatregel, al waarschuwt ze wel dat de schaarse middelen vooral daar aangewend moeten worden waar de nood het hoogst is, met name in de steden en gemeenten met de grootste bevolkingsgroei en de snelste verdichting. Natuurtechnische ingrepen en blauwgroene dooradering zijn immers essentieel om kwaliteitsvolle verdichting de nodige slaagkansen te bieden. Ook roept de Confederatie Bouw op tot een goede wisselwerking tussen de bouw en lokale overheden, om zo het studiewerk en de vergunningsprocedure optimaal te stroomlijnen. Het vormgeven van de stedelijke landschappen zal nu eenmaal de nodige voorbereiding en budgettaire middelen vergen.
Net zoals de Confederatie Bouw, steunt ook de afval- en recyclagesector de maatregel. Zij ziet er zelfs een nieuwe stimulans voor de circulaire economie in. “Wij kunnen het verwijderde beton en asfalt voor 100% recycleren.”

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907