naar top
Menu
Logo Print

Vastgoed mag niet zwaarder belast worden

Confederatie Bouw vindt globalisering van inkomsten geen goed idee
magazine

De PS heeft een voorstel gelanceerd voor een globalisering van de inkomsten, waarbij inkomsten uit werk en kapitaal (zoals vastgoed) meer zullen worden belast. Wie een woning verhuurt of een tweede verblijf heeft, wordt echter nu al zwaar belast via het kadastraal inkomen, dat elk jaar geïndexeerd en gerevaloriseerd wordt, los van de transactietaksen. Dat voorstel moedigt toekomstige investeringen in huizen en appartementen helemaal niet aan. De totale belastingdruk op vastgoed mag onder geen beding stijgen. De Confederatie Bouw legt daarom een eigen voorstel op tafel, waarbij de netto huurinkomsten (d.w.z. na aftrek van alle kosten verbonden aan vastgoedinvestering) belast worden binnen het kader van de personenbelasting. Dat voorstel moedigt particulieren aan om te investeren in vastgoed, wat in het voordeel is van het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen. De Confederatie Bouw heeft van dit voorstel één van haar speerpunten gemaakt in haar memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-