naar top
Menu
Logo Print

Sociale fraude in bouw wordt stapsgewijs aangepakt

Herziening van de richtlijn over sociale zekerheidsstelsels
magazine

Het Europees Parlement heeft een aantal voor de Confederatie Bouw belangrijke amendementen goedgekeurd bij de herziening van de Europese richtlijn voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Een van de maatregelen betreft het A1-formulier, dat bij detachering of gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van de Europese Economische Ruimte moet worden aangevraagd en verklaart welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Het formulier zal nu moeten worden afgegeven aan de sociale zekerheidsinstelling van het land waar de werknemer aan de sociale zekerheid is onderwerpen, vóór de aanvang van de gedetacheerde tewerkstelling. Het kan dus niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Ook zullen het A1-formulier en de aard van de arbeid bij fraude geherkwalificeerd kunnen worden en is er nauwkeuriger gedefinieerd wat fraude exact is. Een lidstaat kan zo een A1-formulier weigeren te accepteren bij fraude. Verder werd aangenomen dat de totale duur van de detachering (12 of 18 maanden) niet meer verlengd wordt wanneer een gedetacheerde werknemer vervangen wordt door een andere gedetacheerde. Tot slot voorziet de herziening van de richtlijn een betere samenwerking tussen de lidstaten. Dit is een belangrijke eerste stap bij het aanpakken van sociale fraude en oneerlijke concurrentie, maar er is nog lang geen sprake van een gelijk speelveld tussen Belgische en buitenlandse bouwondernemingen die in ons land komen werken.

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-