naar top
Menu
Logo Print

Onderzoek naar gezonde huisvesting

Eengezinswoningen hebben tot 33% meer kans op een slechte gezondheid dan meergezinswoningen
magazine

Velux heeft zijn Healthy Homes Barometer voor 2018 voorgesteld. Deze vierde editie van het pan-Europese onderzoek gaat na hoe de stand van zaken is inzake de gebouwen in Europa en de effecten van huisvesting op de gezondheid van de bewoners.
Uit dat rapport blijkt dat voorsteden een ongekende groei kennen. Helaas zijn vele van die woningen oud en in slechte staat, waardoor de kans dat ze een slechte gezondheid veroorzaken, een stuk groter is. Bewoners van eengezinswoningen in voorsteden die te kampen hebben met te hoge huistemperaturen, hebben een grotere kans om gezondheidsproblemen te kennen dan meergezinswoningen met eenzelfde hitteprobleem. “Het onderzoek van dit jaar toont aan hoe belangrijk onze voorsteden zijn om een gezondere gebouwenvoorraad aan te leggen. Maar het gevaar bestaat dat we het belang hiervan over het hoofd zien. Er is actie nodig om gezondheids- en klimaatproblemen bij de hele bevolking aan te pakken, maar in de voorsteden van Europa dreigen we een gouden kans te laten liggen." David Briggs, CEO van de VELUX Group.
Daarnaast zien we dat er wel degelijk geld is om de vereiste renovaties uit te voeren; toch gebeurt dat niet. En dat terwijl een eenmalige investering van de huisvesting in Europa (€ 295 miljard) op twee jaar is terugverdiend, zeker als je weet dat de EU-economieën jaarlijks zo’n € 194 miljard moeten ophoesten door onaangepaste huisvesting.
De barometer richtte zijn aandacht ook op de kantooromgevingen. Een beter binnenklimaat leidt tot betere prestaties en meer welzijn en dus zouden bedrijfsleiders hier meer in moeten investeren.

VELUX

VELUX

+3210420909
+3210416802